A A A

Porównania krajowe

Postępowania mediacyjne w 2019 roku

Obszar okręgu

Pozycja Okręg Wartość
1 SO Warszawa  1384 
2  SO Kraków 659 
3  SO Gdańsk 507 
4  SO Lublin 459 
5  SO Poznań 458 
6  SO Katowice 443 
7  SO Gliwice 371 
8  SO Szczecin  303 
9  SO Wrocław 273 
10  SO Łódź 236 
11  SO Białystok 223 
12  SO Bydgoszcz 196 
13  SO Radom 161 
14  SO Rzeszów 129 
15  SO Opole 124
16  SO Warszawa - Praga 114 
17  SO Bielsko - Biała 110 
18  SO Toruń 98 
19  SO Legnica 96 
20  SO Kielce  94
21  SO Koszalin  87
22  SO Ostrołęka  85
23  SO Zielona Góra  79
24  SO Częstochowa  78
25  SO Konin  66
26  SO Płock  62
27  SO Suwałki  61
28  SO Olsztyn 56 
29  SO Krosno  54 
30  SO Tarnów  53
31  SO Zamość  51
32  SO Jelenia Góra  44
33  SO Nowy Sącz  43
34  SO Włocławek  43
35  SO Gorzów Wlkp.  36
36  SO Piotrków Tryb.  36
37  SO Sieradz  34
38  SO Świdnica  32
39  SO Kalisz   30
40  SO Łomża  27
41  SO Przemyśl  26
42  SO Siedlce  20
43  SO Słupsk  19
44  SO Elbląg  14
45  SO Tarnobrzeg  12

Wskaźnik opanowania wpływu (ogółem) w 2020 roku

Obszar apelacji

 clipboard-20210616-125709.png

Obszar okręgu

 clipboard-20210616-125709_2.png

Odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy (ogółem) w 2017 roku

Obszar apelacji

* dane z wyłączeniem VI Wydziału Cywilnego Sądu rejonowego Lublin-Zachód (e-Sąd)

Pozycja Obszar Wartość
1 Apelacja Białostocka 6,46
2 Apelacja Rzeszowska 8,08
3 Apelacja Krakowska 9,00
4 Apelacja Szczecińska 9,50
5 Apelacja Wrocławska 9,95
6 Apelacja Poznańska 9,96
7 Apelacja Gdańska 9,98
8 Apelacja Łódzka 9,99
9 Apelacja Katowicka 10,10
10 Apelacja Lubelska 10,53
11 Apelacja Warszawska 17,02

Obszar okręgu

* dane z wyłączeniem VI Wydziału Cywilnego Sądu rejonowego Lublin-Zachód (e-Sąd)

Pozycja Okręg Wartość
1 Elbląski 4,43
2 Białostocki 4,92
3 Łomżyński 5,49
4 Tarnowski 5,64
5 Sieradzki 5,68
6 Gorzowski 5,75
7 Suwalski 6,05
8 Świdnicki 6,58
9 Przemyski 6,65
10 Jeleniogórski 6,66
11 Kielecki 6,79
12 Krośnieński 6,89
13 Częstochowski 6,92
14 Ostrołęcki 7,03
15 Koszaliński 7,31
16 Legnicki 7,60
17 Zielonogórski 7,71
18 Toruński 7,81
19 Olsztyński 7,85
20 Kaliski 7,99
21 Tarnobrzeski 8,13
22 Siedlecki 8,48
23 Nowosądecki 8,51
24 Piotrkowski 8,76
25 Włocławski 9,15
26 Koniński 9,23
27 Opolski 9,36
28 Katowicki 9,41
29 Gliwicki 9,99
30 Rzeszowski 10,00
31 Radomski 10,13
32 Lubelski 10,30
33 Łódzki 10,42
34 Słupski 10,59
35 Poznański 10,74
36 Krakowski 11,31
37 Bydgoski 11,42
38 Szczeciński 12,19
39 Warszawsko-Praski 12,72
40 Zamojski 13,44
41 Gdański 13,79
42 Płocki 14,05
43 Wrocławski 14,25
44 Bielski 16,54
45 Warszawski 18,72

 

Odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji w których czas trwania postępowania przekracza 3 lata (w głównych kategoriach spraw) w 2017 roku

Obszar apelacji

* dane z wyłączeniem VI Wydziału Cywilnego Sądu rejonowego Lublin-Zachód (e-Sąd)

Pozycja Obszar Wartość
1 Apelacja Białostocka 0,56
2 Apelacja Rzeszowska 0,77
3 Apelacja Poznańska 1,22
4 Apelacja Katowicka 1,24
5 Apelacja Krakowska 1,25
6 Apelacja Wrocławska 1,28
7 Apelacja Lubelska 1,31
8 Apelacja Łódzka 1,33
9 Apelacja Gdańska 1,40
10 Apelacja Szczecińska 1,47
11 Apelacja Warszawska 3,50

Obszar okręgu

* dane z wyłączeniem VI Wydziału Cywilnego Sądu rejonowego Lublin-Zachód (e-Sąd)

Pozycja Okręg Wartość
1 Suwalski 0,36
2 Białostocki 0,44
3 Łomżyński 0,44
4 Przemyski 0,48
5 Tarnowski 0,50
6 Elbląski 0,59
7 Olsztyński 0,63
8 Jeleniogórski 0,66
9 Koniński 0,67
10 Świdnicki 0,67
11 Krośnieński 0,73
12 Sieradzki 0,74
13 Zamojski 0,74
14 Gorzowski 0,76
15 Kielecki 0,77
16 Legnicki 0,80
17 Toruński 0,82
18 Tarnobrzeski 0,83
19 Ostrołęcki 0,86
20 Kaliski 0,88
21 Koszaliński 0,93
22 Częstochowski 0,94
23 Siedlecki 0,95
24 Piotrkowski 0,97
25 Nowosądecki 1,00
26 Opolski 1,02
27 Włocławski 1,04
28 Rzeszowski 1,06
29 Słupski 1,13
30 Płocki 1,15
31 Katowicki 1,26
32 Radomski 1,26
33 Zielonogórski 1,26
34 Poznański 1,29
35 Bielski 1,31
36 Bydgoski 1,31
37 Gliwicki 1,32
38 Lubelski 1,64
39 Krakowski 1,77
40 Łódzki 1,91
41 Szczeciński 2,03
42 Wrocławski 2,26
43 Gdański 2,28
44 Warszawsko-Praski 2,63
45 Warszawski 3,91

Średni czas trwania postępowania sądowego (od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do uprawomocnienia się sprawy w I instancji) w miesiącach w 2017 roku

Obszar apelacji

* dane z wyłączeniem VI Wydziału Cywilnego Sądu rejonowego Lublin-Zachód (e-Sąd)
Sprawność postępowań sądowych według głównych kategorii spraw w I instancji - średni czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy w I instancji (w miesiącach) – wskaźnik obliczany dla spraw z wybranych repertoriów I instancji (Sądy okręgowe: C, CG-G, Ns (z wył. rej.), Nc, Co, K, U, P, GC, GNs, GNc; Sądy rejonowe: C, CG-G, Ns, Nc, K, Kp, W, U, P, Np, RC, RNs, Nsm, GC, GNs, GNc, GU, GUp, GN, GZd, U) - średnia ważona obliczona jako iloraz sumy iloczynów środków przedziałów czasowych  i liczby spraw z tych przedziałów do ogólnej liczby wszystkich badanych spraw.

 

Pozycja Obszar Wartość
1 Apelacja Białostocka 4,46
2 Apelacja Rzeszowska 5,11
3 Apelacja Krakowska 5,40
4 Apelacja Szczecińska 5,63
5 Apelacja Gdańska 5,77
6 Apelacja Lubelska 5,86
7 Apelacja Wrocławska 5,87
8 Apelacja Katowicka 5,91
9 Apelacja Poznańska 5,91
10 Apelacja Łódzka 5,92
11 Apelacja Warszawska 7,59

Obszar okręgu

* dane z wyłączeniem VI Wydziału Cywilnego Sądu rejonowego Lublin-Zachód (e-Sąd)
Sprawność postępowań sądowych według głównych kategorii spraw w I instancji - średni czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy w I instancji (w miesiącach) – wskaźnik obliczany dla spraw z wybranych repertoriów I instancji (Sądy okręgowe: C, CG-G, Ns (z wył. rej.), Nc, Co, K, U, P, GC, GNs, GNc; Sądy rejonowe: C, CG-G, Ns, Nc, K, Kp, W, U, P, Np, RC, RNs, Nsm, GC, GNs, GNc, GU, GUp, GN, GZd, U) - średnia ważona obliczona jako iloraz sumy iloczynów środków przedziałów czasowych  i liczby spraw z tych przedziałów do ogólnej liczby wszystkich badanych spraw.

 

Pozycja Okręg Wartość
1 Elbląski 3,81
2 Białostocki 3,82
3 Suwalski 4,08
4 Łomżyński 4,13
5 Tarnowski 4,23
6 Gorzowski 4,39
7 Sieradzki 4,41
8 Przemyski 4,67
9 Krośnieński 4,75
10 Kielecki 4,82
11 Świdnicki 4,82
12 Ostrołęcki 4,86
13 Koszaliński 4,88
14 Toruński 4,96
15 Tarnobrzeski 5,03
16 Jeleniogórski 5,04
17 Olsztyński 5,04
18 Legnicki 5,08
19 Częstochowski 5,17
20 Koniński 5,27
21 Nowosądecki 5,27
22 Piotrkowski 5,40
23 Siedlecki 5,44
24 Zielonogórski 5,44
25 Kaliski 5,56
26 Włocławski 5,60
27 Katowicki 5,71
28 Rzeszowski 5,75
29 Słupski 5,83
30 Opolski 5,84
31 Zamojski 5,87
32 Lubelski 5,92
33 Gliwicki 5,95
34 Radomski 6,04
35 Krakowski 6,08
36 Poznański 6,14
37 Łódzki 6,22
38 Bydgoski 6,43
39 Szczeciński 6,54
40 Warszawsko-Praski 6,57
41 Płocki 6,75
42 Gdański 7,07
43 Wrocławski 7,08
44 Bielski 7,39
45 Warszawski 7,99

 

Średni czas trwania postępowania od dnia pierwszego wpływu do ostatecznego załatwienia spraw egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych (rep. Km, w miesiącach) w 2017 roku

Obszar apelacji

* dane z wyłączeniem spraw o egzekucję świadczeń powtarzających się i należności sądowych

Pozycja Obszar Wartość
1 Apelacja Gdańska 9,29
2 Apelacja Białostocka 9,66
3 Apelacja Poznańska 9,99
4 Apelacja Rzeszowska 10,00
5 Apelacja Lubelska 10,46
6 Apelacja Łódzka 10,86
7 Apelacja Szczecińska 11,01
8 Apelacja Wrocławska 11,10
9 Apelacja Krakowska 11,14
10 Apelacja Katowicka 12,07
11 Apelacja Warszawska 13,60

Obszar okręgu

* dane z wyłączeniem spraw o egzekucję świadczeń powtarzających się i należności sądowych

Pozycja Okręg Wartość
1 Łomżyński 7,21
2 Koniński 8,24
3 Słupski 8,49
4 Białostocki 8,52
5 Płocki 8,54
6 Elbląski 8,66
7 Gdański 8,74
8 Ostrołęcki 8,94
9 Rzeszowski 8,99
10 Kaliski 9,25
11 Krośnieński 9,25
12 Bydgoski 9,51
13 Suwalski 9,60
14 Gorzowski 9,65
15 Toruński 9,89
16 Siedlecki 9,92
17 Zielonogórski 10,09
18 Wrocławski 10,12
19 Poznański 10,15
20 Krakowski  10,18
21 Warszawsko-Praski 10,22
22 Piotrkowski 10,27
23 Lubelski 10,28
24 Zamojski 10,79
25 Radomski 11,04
26 Koszaliński 11,08
27 Szczeciński 11,34
28 Olsztyński 11,36
29 Przemyski 11,46
30 Łódzki 11,76
31 Katowicki 11,80
32 Gliwicki 11,84
33 Świdnicki 11,89
34 Tarnobrzeski 11,89
35 Legnicki 11,92
36 Opolski 11,99
37 Sieradzki 12,01
38 Tarnowski 12,23
39 Nowosądecki 12,49
40 Włocławski 12,54
41 Kielecki 13,00
42 Bielski 13,11
43 Częstochowski 13,21
44 Jeleniogórski 13,86
45 Warszawski 15,07

 

Stosowanie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE) - wnioski uwzględnione do wpływu wniosków w 2017 roku

Obszar apelacji

Pozycja Obszar Wartość
1 Apelacja Wrocławska 40,35
2 Apelacja Rzeszowska 37,28
3 Apelacja Łódzka 37,05
4 Apelacja Lubelska 36,60
5 Apelacja Katowicka 36,20
6 Apelacja Szczecińska 35,17
7 Apelacja Poznańska 35,06
8 Apelacja Białostocka 33,53
9 Apelacja Warszawska 31,52
10 Apelacja Krakowska 29,43
11 Apelacja Gdańska 25,57

Obszar okręgu

Pozycja Okręg Wartość
1 Koniński 72,06
2 Tarnobrzeski 58,71
3 Białostocki 53,85
4 Płocki 49,04
5 Wrocławski 46,71
6 Radomski 43,83
7 Koszaliński 42,96
8 Rzeszowski 42,86
9 Świdnicki 42,23
10 Gliwicki 41,38
11 Suwalski 39,04
12 Legnicki 38,38
13 Warszawsko-Praski 37,88
14 Sieradzki 37,77
15 Opolski 37,56
16 Siedlecki 36,77
17 Lubelski 36,10
18 Przemyski 35,51
19 Częstochowski 34,39
20 Łódzki 34,39
21 Piotrkowski 34,03
22 Krakowski 33,79
23 Katowicki 33,61
24 Poznański 33,23
25 Kaliski 32,98
26 Szczeciński 32,67
27 Nowosądecki 32,39
28 Elbląski 31,90
29 Zielonogórski 31,89
30 Tarnowski 30,69
31 Bielski 30,61
32 Jeleniogórski 28,73
33 Olsztyński 27,03
34 Zamojski 26,82
35 Ostrołęcki 26,67
36 Słupski 26,00
37 Bydgoski 24,52
38 Gorzowski 24,35
39 Włocławski 24,11
40 Gdański 23,13
41 Toruński 22,84
42 Łomżyński 22,71
43 Kielecki 22,53
44 Warszawski 21,62
45 Krośnieński 18,57
Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie) Więcej